ČMS

Stránka patřící ČMS

Soutěž studentů vysokých škol ve vědecké činnosti v matematice a informatice

Soutěž studentů vysokých škol ve vědecké činnosti (SVOČ) v matematice a informatice je každoročně pořádaná Českou matematickou společností ve spolupráci se Slovenskou matematickou společností Jednoty slovenských matematiků a fyziků.

Propozice

Podrobné informace pro účastníky jsou k dispozici na adrese http://compbio.fmph.uniba.sk/svoc2015/propozicie.php, viz též PDF zde.

Jak se registrovat do soutěže SVOČ?
Na registrační stránce.

Co jednotlivé údaje znamenají (resp. mají obsahovat)?

Registrace

Fotografie z konference

Program konference

Konference bude zahájena v pondělí 24.

Konference pořádané ČMS

Česká matematická společnost pořádá pravidelně každé tři (od r. 2002 každé čtyři) roky Konferenci českých matematiků, která bývá spojena s valným shromážděním ČMS a udílením cen ČMS.

Kromě toho pořádáme a účastníme se řady dalších konferencí, především těch, které jsou pořádány ve spolupráci našimi partnerskými společnostmi.

Výběr z konferencí pořádaných ČMS:

Partnerské organizace ČMS

EMS

Jednota českých matematiků a fyziků je zakládajícím členem Evropské matematické společnosti, důležité učené společnosti reprezentující matematiky z celé Evropy.

Dokumenty ČMS a zápisy z jednání

Organizační a jednací řád

Valná shromáždění

Cena České matematické společnosti

Cílem udělování cen ČMS je podpořit zájem studentů, doktorandů a mladších vědeckých pracovníků o teoretickou a aplikovanou matematiku.

Cena ČMS je udělována jednou za čtyři roky, a to nejvýše čtyřem pracím nebo čtyřem souborům prací z teoretické či aplikované matematiky, které byly publikovány nebo přijaty do tisku v recenzovaných časopisech nebo recenzovaných sbornících v posledních čtyřech letech předcházejících přihlášce prací do soutěže.

Organizace ČMS

Kontakt

Česká matematická společnost, pobočný spolek JČMF
Matematický ústav AV ČR, v.v.i.
Žitná 609/25, 110 00, Praha 1
tel: +420 221 913 348
fax: +420 222 323 316
e-mail: predseda.cms@jcmf.cz

Oborová matematická medaile JČMF

Oborová matematická medaile JČMF je udělována

  • českým a slovenským pracovníkům v oblasti matematiky a didaktiky matematiky, kteří se významně zasloužili o rozvoj těchto oborů u nás; zpravidla jsou udělovány při životních jubileích;
  • významným zahraničním pracovníkům těchto oborů, kteří dlouhodobě spolupracují s našimi pracovišti.

Udělení medaile schvaluje každoročně výbor ČMS JČMF na základě návrhů podaných předsedovi ČMS JČMF do 30. září daného roku.

O medaili

O České matematické společnosti

Česká matematická společnost je jedna ze čtyř odborných sekcí Jednoty českých matematiků a fyziků. ČMS sdružuje členy JČMF, kteří působí ve výzkumu a školství v matematice a v příbuzných oborech nebo mají o tuto činnost zájem.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - ČMS
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz