Jste zde

Mezinárodní den matematiky

Dne 14. 3. 2022 se bude opět konat Mezinárodní den matematiky. Letos má heslo Mathematics Unites (Matematika spojuje). Každá škola či jednotlivec se může připojit k oslavám tohoto dne. Více informací lze nalézt na webu https://www.idm314.org/. Kromě akcí přímo ve třídách a na univerzitách je možné se zúčastnit i online přednášek (např. v angličtině či francouzštině), více viz zde https://www.idm314.org/2022-global-event-program.html.
Pokud organizujete své akce, je možné využít i mezinárodní logo. Na stránce https://www.idm314.org/logos.html se brzy objeví i logo v českém jazyce.

Na Pedagogické fakultě UK bude Mezinárodní den matematiky slaven prostřednictvím zajímavých aktivit připravených studenty pod vedením Michaely Kaslové (viz zde: https://pedf.cuni.cz/PEDF-61.html?event=23566&lang=cz).

O Mezinárodním dni matematiky stejně jako o dalších akcích a událostech na mezinárodní scéně se můžete dozvědět i prostřednictvím Newsletteru organizace ICMI (International Commission on Mathematical Instruction): https://www.mathunion.org/icmi/publications/icmi-newsletter/icmi-newslet...

X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz