Jste zde

Čestní členi Jednoty českých matematiků a fyziků

PaedDr. Marie Ausbergerová, pobočka Plzeň
Prof. Dr. Ivo Babuška, DrSc.
Doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc., MO pražské pobočky
Jan Beneš, pobočka Jihlava
Doc. RNDr. Jaroslav Beránek, CSc., pobočka Brno
Doc. RNDr. Leo Boček, CSc., MO pražské pobočky
Doc. RNDr. Zdeněk Boháč, CSc., pobočka Ostrava
Prof. RNDr. Jitka Brockmeyerová, CSc., PO pražské pobočky
Doc. RNDr. Emil Calda CSc., středočeská pobočka
Prof. RNDr. Jiří Cihlář, CSc., pobočka Ústí nad Labem
Prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc., pobočka Brno
akademik Armin Delong, pobočka Brno
RNDr. Jaroslav Dittrich, CSc., FO pražské pobočky
Mgr. Petr Drahotský, pobočka Hradec Králové
Prof. RNDr. Miroslav Fiedler, DrSc., MO pražské pobočky
Doc. RNDr. Eduard Fuchs CSc., pobočka Brno
RNDr. Jiří Grygar, CSc., FO pražské pobočky
Prof. RNDr. Milan Hejný, CSc., PO pražské pobočky
RNDr. Jiří Herman, Ph.D., pobočka Brno
Doc. RNDr. Jiří Holenda, CSc., pobočka Plzeň
Dr. Libuše Hozová, pobočka Opava
RNDr. Dag Hrubý, pobočka Brno
RNDr. Radmila Hýblová, pobočka Olomouc
Mgr. František Janeček, pobočka Pardubice
Doc. RNDr. Jiří Jarník, CSc., MO pražské pobočky
František Kamenčák CSc., pobočka Ostrava
Doc. RNDr. Milada Kočandrlová CSc., MO pražské pobočky
Doc. RNDr. Růžena Kolářová, CSc., PO pražské pobočky
Prof. RNDr. Oldřich Kowalski, DrSc., MO pražské pobočky
RNDr. Josef Kubát, pobočka Pardubice
Prof. RNDr. Alois Kufner, DrSc., MO pražské pobočky
Prof. RNDr. Jaroslav Kurzweil, DrSc., MO pražské pobočky
Prof. RNDr. František Kuřina CSc., pobočka Hradec Králové
RNDr. Miluše Lachmannová, PO pražské pobočky
Doc. RNDr. Oldřich Lepil, CSc., pobočka Olomouc
Prof. RNDr. František Lukeš, CSc., pobočka Brno
Doc. RNDr. Ludmila Machačová, CSc., pobočka Pardubice
Doc. RNDr. Miroslav Miler, DrSc., FO pražské pobočky
Doc. RNDr. Josef Molnár CSc., pobočka Olomouc
RNDr. Jaroslav Nadrchal, CSc., FO pražské pobočky
Doc. RNDr. Jozef Nagy, CSc., MO pražské pobočky
Prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc., MO pražské pobočky
Prof. RNDr. František Neuman, DrSc., pobočka Brno
Doc. RNDr. Dušan Novotný, CSc., pobočka Ústí nad Labem
Prof. RNDr. Jan Novotný, CSc., pobočka Brno
Doc. RNDr. Oldřich Odvárko, DrSc., PO pražské pobočky
Prof. RNDr. Libor Pátý, CSc., FO pražské pobočky
Doc. RNDr. Josef Polák, CSc., pobočka Plzeň
Mgr. František Procházka, pobočka Pardubice
Prof. RNDr. Zdeněk Půlpán, CSc., pobočka Hradec Králové
RNDr. Jiří Rákosník, CSc., MO pražské pobočky
RNDr. Miloš Růžička, CSc., FO pražské pobočky
Doc. RNDr. Petr Řepa, CSc., FO pražské pobočky
Prof. RNDr. Vladimír Souček, CSc., MO pražské pobočky
RNDr. Květomil Stach, CSc., pobočka Ostrava
Doc. RNDr. Vojtěch Stach, CSc., pobočka České Budějovice
Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc., PO pražské pobočky
RNDr. Václav Sýkora, CSc., PO pražské pobočky
RNDr. Zdeněk Šigut, CSc., pobočka Plzeň
Doc. RNDr. Jaromír Šimša, CSc., pobočka Brno
Doc. RNDr. Alena Šolcová, Ph.D., MO pražské pobočky
Doc. Ing. Ivan Štoll CSc., FO pražské pobočky
RNDr. Jaroslav Švrček CSc., pobočka Olomouc
PaedDr. Jiří Váňa, pobočka Ostrava
Doc. RNDr. Jiří Veselý, CSc., MO pražské pobočky
Doc. RNDr. Vladimír Vlček, CSc., pobočka Olomouc
Prof. Ing. Bohumil Vybíral, CSc., pobočka Hradec Králové
Prof. RNDr. Petr Wyslych, CSc., pobočka Ostrava
Doc. Ing. Štefan Zajac, CSc., FO pražské pobočky
RNDr. Karel Závěta, CSc., FO pražské pobočky

X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz