Jste zde

Seminář „Matematika na vysokých školách – Herbertov 2017“

Matematické oddělení JČMF, pobočný spolek Praha, uspořádalo ve dnech 11. – 13. září 2017 (pondělí až středa) ve Výcvikovém středisku Strojní fakulty ČVUT na Herbertově u Vyššího Brodu v jižních Čechách již 11. ročník semináře Matematika na vysokých školách. Hlavním tématem semináře bylo tentokrát využití matematických metod a modelů v oblasti financí.
Semináře se zúčastnilo celkem 19 účastníků, převážně pedagogů vysokých škol. S hlavními přednáškami vystoupili prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc. z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D. a Ing. Bohumil Stádník, Ph.D. z Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze a RNDr. Pavel Krejčí, CSc. z Matematického ústavu Akademie věd ČR. Přednášky byly věnovány problematice oceňování a řízení rizika ve financích a pojišťovnictví, možnostem predikce volatility ceny dluhopisů a matematickému modelování dynamiky finančních trhů.
Další účastníci přednesli v průběhu semináře celkem 6 odborných příspěvků. Tyto příspěvky byly zaměřeny na otázky výuky finanční matematiky a konstrukci výnosové křivky dluhopisů, ale také na historii a vývoj pojistné matematiky. Zajímavá byla rovněž prezentace Ing. Vladimíra Beneše, Ph.D., věnovaná vztahu matematiky a kryptografie a otázce dalšího vývoje tohoto vztahu.
Při zahájení byl pro všechny účastníky semináře připraven sborník textů hlavních přednášek i ostatních příspěvků. Editorem sborníku je prof. RNDr. Leopold Herrmann, CSc., předseda Matematického oddělení JČMF, pobočky v Praze.
Součástí úterního programu semináře bylo jako již tradičně volné odpoledne, které účastníci využili k aktivitám dle vlastního uvážení, a společenský večer, v rámci kterého byla diskutována jak odborná problematika, tak obecné otázky týkající se vysokých škol – např. kvalita výuky, financování, akreditace.
Seminář byl zakončen po přednáškách ve středu 13. září závěrečnou diskusí a zhodnocením semináře. Účastníci vyjádřili svoji spokojenost s odbornou úrovní semináře i s jeho kvalitní organizací a bezchybným průběhem. Nemalou měrou k tomu přispělo rovněž příjemné prostředí Herbertova a všestranná podpora průběhu semináře za strany vedení výcvikového střediska. Pokračování semináře „Matematika na vysokých školách“ připravuje Matematické oddělení JČMF, pobočného spolku Praha, za dva roky – v roce 2019.

doc. RNDr. Josef Benda, CSc., předseda organizačního výboru semináře
doc. RNDr. Alena Šolcová, Ph.D., předsedkyně pražské pobočky JČMF

PřílohaVelikost
Image icon WP_20170913_022 - kopie.jpg1.07 MB
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz