Jste zde

31. ročník

Vyhlášení 31. ročníku soutěže

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje 31. ročník soutěže Turnaje mladých fyziků (TMF).

Pro postup do regionálního kola je nutné odevzdat do vyhlášeného data řešení všech tří povinných úloh, tj. 1 (Invent yourself), 4 (Heron's Fountain) a 9 (Candle in Water).

V den konání regionálního kola odevzdají družstva písemný seznam deseti úloh, ze kterých jim bude oponent navrhovat úlohu. Odmítnutí úlohy z tohoto seznamu bude bodově penalizováno. Seznam může obsahovat i povinné úlohy.

V ústředním kole může být navrhována kterákoliv ze 17 úloh, penalizace za odmítání se uplatňuje až od 4. odmítnuté úlohy.

Důležité termíny

  • Do 31. 10. 2017 se školy musí přihlásit do soutěže. K přihlašování použijte online formulář. Pozdější přihlášení pouze po domluvě s ČV TMF.
  • Písemná řešení povinných úloh spolu se závaznou přihláškou družstva musí být odeslána do 31. 1. 2018.
    K zaslání přihlášky a protokolů ve formátu uvedeném v Propozicích využijte online formulář, e-mailový kontakt tmf@jcmf.cz, nebo v papírové podobě kontaktní adresu: Mgr. Stanislav Panoš, Ph.D., Žitná 12A, Jablonec nad Nisou, 466 04.
  • Písemná řešení dalších úloh se nezasílají.
  • Regionální kola proběhnou ve dnech 26. a 27. 3. 2018, místa konání budou upřesněna.
  • Republikové finále proběhne ve dnech 11. – 13. 4. 2018 v Opavě.
  • Mezinárodní kolo soutěže se v letošním ročníku uskuteční v Číně v červenci 2018.


DokumentyVýlet do reálné vědecké práce ve fyzice (VYDRA) 2017

VYDRA je série aktivit zaměřených na rozvoj badatelských schopností nadaných studentů středních škol. Chceme studentům ukázat, že reálná fyzika obnáší řadu rozmanitých a tvůrčích činností – formulací řešeného (nejen fyzikálního) problému počínaje, a prezentací výsledků odborné i laické veřejnosti konče.

Podrobnější popis akce je uveden na stránkách https://jcmf.cz/node/1281; zde také naleznete fotogalerii a příklady studentských posterů z minulého ročníku.

Úvodní soustředění pořádané FJFI

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská (FJFI) pořádá u příležitosti 31. ročníku Turnaje mladých fyziků Úvodní soustředění, které vám pomůže se v celé soutěži lépe zorientovat a vyhrát. Úvodní soustředění bude nejen dobrou přípravou, ale seznámíme vás se soutěží, úkoly pro rok 2017/2018 a předvedeme vám ukázkový souboj. Soustředění je určeno pedagogům, kteří budou připravovat svůj tým, i samotným studentům.

Více informací je na stránkách https://indico.fjfi.cvut.cz/event/76/, kde se také můžete do 8. října 2017 na akci přihlásit.X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz