Jste zde

Kapitoly ze současné matematiky: Muzeum matematiky a extravagance, L. Dvořák

V cyklu Kapitoly ze současné matematiky se koná v pondělí 15. května 2017 přednáška:

Mgr. Ladislav Dvořák: MUZEUM MATEMATIKY A EXTRAVAGANCE

Mgr. L. Dvořák, absolvent MFF UK, je zakladatelem Muzea matematiky a extravagance ve Velkých Hamrech. Muzeum je zaměřeno na nízkodimenzionální topologii, zejména na jednorozměrné a dvojrozměrné variety, tedy uzly a plochy.
Zvláštní pozornost je věnována objektům, které mají současně strukturu uzlu i plochy.
Mezi takové objekty patří i kravatové uzly, nebot’ spojením obou konců kravaty dostáváme bud’ cylindrickou, nebo Moebiovu
pásku, která má navíc nějakou uzlovou strukturu dle matematické teorie uzlů.
Mezi exponáty, kterých je v muzeu asi 400, mají své místo i tzv. Seifertovy plochy (tj. plochy odvozené od matematických uzlů resp. řetězů podle Seifertova algoritmu), plochy vytvořené postupem holandského výtvarníka M. C. Eschera nebo postupem japonského matematika T. Tokiedy. V muzeu najdeme i panely se schématy procesu stříhání cylindrických a Moebiových pásek s různým počtem
překrutů, resp. stříháním objektů z Tokiedových experimentů.

Prof. RNDr. Leopold Herrmann, CSc.
předseda Matematického odd. - JČMF, pobočného spolku Praha

Místo konání: 
Modrá posluchárna, zadní budova Matematického ústavu AV ČR, Žitná 25, Praha 1.
Datum konání: 
15. Květen 2017 - 17:00
Webové stránky akce: 
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz