Jste zde

Přednáška Marka Otiska "Mathematica ludus: středověké matematické hry"

Třebaže se o škole hrou (schola ludus) obvykle hovoří až v souvislosti s raným novověkem, chce tato přednáška představit dvě pedagogické pomůcky (hry), jichž mohli středověcí učenci užít k upevnění svých znalosti v matematických oborech. Konkrétně bude pojednáno o intelektuální deskové hře rithmomachie, kterou lze aplikovat na výuku středověké aritmetiky, a o tzv. astronomických šachách, což byla kratochvíle, která poskytovala zábavnou formou úvod do astronomické, astrologické i kosmologické problematiky, jak byly tyto disciplíny obvykle na středověkých školách traktovány.
Obě hry budou vyloženy nejen jako vzdělávací pomůcky, tzn. zejména v kontextu poskytování informací z uvedených vědních oborů, ale také v rámci obecnějších debat středověkých autorit o místě a roli her v rámci křesťanské společnosti a především v praxi středověkého vzdělance (hlavně traktát De spectaculis Tertulliana z Kartága a vybrané kvestie Summy teologické Tomáše Akvinského).

Místo konání: 
Posluchárna A3 Univerzity Pardubice, budova univerzitní auly (UA) v Pardubicích-Polabinách
Datum konání: 
24. Listopad 2016 - 17:00
Webové stránky akce: 
Složka JČMF: 
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz