Jste zde

Gödelovy dny 2016

Společnost Kurta Gödela a Jednota českých matematiků a fyziků v Brně pořádají seminář k příležitosti 110. výročí narození matematika

KURTA GÖDELA,

brněnského rodáka, jednoho z nejvýznamnějších logiků všech dob. Kurt Gödel se proslavil především tím, že ukázal, že není možné navrhnout soubor axiomů, které by byly dostačující pro zodpovězení každé otázky, kterou lze klást a formulovat uvnitř formálního systému s aritmetikou. Tímto ukončil více než padesátileté úsilí logiků a matematiků úplně formalizovat matematiku, čímž ovlivnil i vědecké a filosofické myšlení druhé poloviny 20. a počátku 21. století.

Seminář je mimo odkazu Kurta Gödela věnován i souvislostem přírodních věd a filosofie a vzpomínce na profesora Petra Vopěnku.

Místo konání: 
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, Poříčí 9
Datum konání: 
26. Duben 2016 - 10:00
Složka JČMF: 
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz